Nyheter i Bilder
I
hvilken
verdensdel
bor
færrest
mennesker?
Oseania
Europa
Nord-Amerika
Hvor mange
verdensdeler
er
det?
 
5
 
 
7
 
10
Hvilken
verdensdel
er
minst?
Oseania
Europa
Asia
hvilket
kontinent
finner
vi
verdens
største
regnskog?
Europa
Asia
 
Sør-Amerika
Hvilken
verdens
del
ligger
Mount Everest
i?
Asia
Afrika
Antarktis
Hva
kalles
jordens
sydligste
 
kontinent?
Nordpolen
 
Antarktika
Sydpolen
 
Hva
finner
man
blant annet
Kilimanjaro?
Fjellstatue
Helleristning
Vulkan