Nyheter i Bilder
Hva
er
FN´s
barnekonvensjon?
 
Et
dokument
som
bestemmer
barns
rettigheter
En
handelsavtale
En
domstol
Hvor
har
FN
hovedkontor?
I
Roma
i
Italia
I
New York
i
USA
I
Paris
i
Frankrike
Hvor mange
artikler
har
FN`s
barnekonvensjon?
 
42
 
23
 
64
I
hvilke
år
underskrev
Norge
FN's
barnekonvensjon?
 
1950
 
1960
 
1990
Hvilket
av
disse
landene
har ikke
godkjent
barnekonvensjonen?
Russland
Bulgaria
Somalia
Når
ble
barnekonvensjonen
vedtatt
i
FN?
 
1979
 
1989
 
1969
Hvilken
institusjon
passer på
at
barnekonvensjonen
blir
fulgt
i
Norge?
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Barnevernet
Barneombudet