Nyheter i Bilder
Hvilken
verdensdel
er
størst?
Asia
Afrika
USA
Hvor
stort
er
Afrika
 
?
 
15
millioner
kvadratkilometer
 
50
millioner
kvadratkilometer
 
30,3
millioner
kvadratkilometer
Hva
heter
Afrikas
største
elv
 
?
Glomma
Donau
Nilen
Hvilket
land
har
Nairobi
som
hovedstad
 
?
Niger
Kenya
Tanzania
Hvilket
hav
skiller
Afrika
og
Europa?
Gibraltarstredet
Stillehavet
Atlanterhavet
Hvor mange
land
er
det
i
Afrika
 
300
 
150
 
54
I
hvilket
land
er
Nelson Mandela
født?
Sudan
Etiopia
Sør-Afrika