Nyheter i Bilder
Hvem
skriver
bøker?
Snekkere
Bokhandlere
Forfattere
Hva
er
en
bok?
Noe
vi
kan
lese
i
Noe
vi
kan
spille
Noe
vi
kan
spise
Hva
handler
boka
Harry Potter
om?
En
gutt
som
blir
usynlig
En
gutt
som
blir
forelsket
En
gutt
som
vil
bli
trollmann
Hvem
skriver
kokebøker?
Frisører
Snekkere
Kokker
Hva
er
science fiction?
En
historie
fra
fortiden
En
historie
om
en
tenkt
fremtid
Et
dikt
Hva
er
en
e-bok?
En
bok
datamaskin
eller
nettbrett
En
papirbok
Et
brev
Hva
er
et
bibliotek?
En
butikk
hvor
man
kjøper
bøker
Et
sted
man
låner
bøker
En
fabrikk
som
lager
bøker