Nyheter i Bilder
I
hvilken
verdensdel
er
Norge?
Afrika
Sør-Amerika
Europa
I
hvilken
verdensdel
er
USA?
Nord-Amerika
Sør-Amerika
Asia
I
hvilken
verdensdel
er
Kina?
Afrika
Sør-Amerika
Asia
I
hvilken
verdensdel
bor
flest
mennesker?
Afrika
Asia
Europa
Hvilken
religion
er
mest vanlig
i
Europa?
Islam
Kristendom
Buddhisme
I
hvilken
verdensdel
er
verdens
høyeste
fjell?
Asia
Afrika
Europa
Hvor
er
ørkenen
Sahara?
Europa
Asia
Afrika