Nyheter i Bilder

Om Nyheter i bilder

Ikke alle klarer å lese vanlig tekst. Nyheter i bilder er en avis for nettopp disse menneskene. Det er en lettlest nettavis med grafiske tegn og symboler som skal gjøre nyheter tilgjengelig for alle. Nettavisen har også tale for å lese opp nyhetene.

Hver uke lages tre nyheter som publiseres på nyheteribilder.no. Avisen oppdateres hver torsdag. En spesialpedagog har valgt ut de grafiske tegnene som skal gjøre sakene mest mulig lesbare og forståelige.

Det er også utviklet arbeidsoppgaver til hver nyhetssak som kan benyttes i undervisning, og som kan gjøre det lettere for leserne å forstå teksten. I tillegg er det laget tematavler med symboler. Dermed kan lesere som bruker alternativ- og/ eller supplerende kommunikasjon (ASK) eller andre lesere, snakke om nyhetene.

Nyhetene velges ut og lages av en journalist i den lettleste ukeavisen Klar Tale. Klar Tale er Norges eneste ukeavis av denne typen. Den leses av personer som har nytte av en enklere tekst for å følge med i nyhetene. Nyhetssakene på Nyheter i bilder er ytterligere forenklet.

Hovedmålgruppen for Nyheter i bilder er mennesker med behov for ASK og som ikke kan lese vanlig tekst. Andre med kognitive vansker og/ eller store lesevansker vil også ha nytte av nettavisen.

Nyheter i bilder har nå igangsatt et nytt prosjekt som skal bidra til at mennesker med funksjonshemming selv skal kunne symbolisere nyheter og lage oppgaver til avisen. Hilde Fresjarå fra NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse leder prosjektet. Prosjektdeltakere er Klar Tale, NorMedia AS, Haug skole og ressurssenter, Haukåsen skole og flere attføringsbedrifter

Dette prosjektet varer fram til 1. februar 2016. Det arbeides også for å få til en fast driftsstøtte av nettavisen.

Nyheter i bilder drives etter redaktørplakaten.